Luchtfoto-Dordrecht-drierivierenpunt-Grote-Kerk

ONS Dordrecht
veilig, duurzaam, gezond, aantrekkelijk.

De winst van samen doen.

Ondernemersfonds Dordrecht is voor en door ondernemers. Het geeft impuls aan samenwerking tussen het bedrijfsleven, allerlei organisaties en de gemeente en zorgt voor economische en maatschappelijke ontwikkeling van de stad. Zo draagt het bij aan een bruisende binnenstad, veilige en toekomstbestendige bedrijventerreinen en een sterke en betrokken wijkeconomie.

 

Ondernemersfonds Dordrecht zorgt in de hele stad voor financiële ruimte om initiatieven te ontwikkelen. Het besteedbare budget daarvoor wordt bijeengebracht door een opslag op de OZB voor niet-woningen. Vanaf 2024 wordt daarvoor 75 euro per 100.000 euro WOZ-waarde berekend, een bedrag wat jaarlijks geïndexeerd wordt en wat volledig ten goede komt aan Ondernemersfonds Dordrecht. Zowel de eigenaren (40%) als de gebruikers (60%) dragen bij. Vastgoedeigenaren, bedrijven, winkels, industrie, horeca, zorgorganisaties, onderwijs, sportverenigingen, culturele instellingen en de gemeente, ze betalen allemaal mee. Zo wordt een aanzienlijk bedrag bijeengebracht wat vanuit een centraal fonds wordt beheerd.

Pottenkade-Voorstraathaven-water-cultuur-sightseeing-Dordrecht

Initiatief Ondernemersfonds Dordrecht

ONS bestuur
Op 13 december 2023 is Stichting Ondernemersfonds Dordrecht opgericht. Dit centrale bestuur bestaat uit 7 bestuursleden. Een club die pas tevreden is als alle 25 gebieden in Dordrecht georganiseerd en actief zijn en hun bijeengebrachte budget inzetten om het gebied aantrekkelijker, veiliger en duurzamer te maken. Daar is reuring en inspiratie voor nodig, zodat de kansen en mogelijkheden van Ondernemersfonds Dordrecht gezien en benut worden. Voor de goede mix bestaat het bestuur uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en vertegenwoordigers van non-profit organisaties: verschillende stemmen en zienswijzen zijn daarmee vertegenwoordigd. Want Ondernemersfonds Dordrecht is van ons samen!

 

De bestuurstaken op een rijtje

  • Financieel beheer
  • Controle en beoordeling van de ingediende voorstellen (voldoen ze aan de richtlijnen)
  • Stimuleren van de organisatie van ongeorganiseerde gebieden
  • Ondersteunen en inspireren van de georganiseerde gebieden
  • Contact met- en verantwoording naar de gemeente over Ondernemersfonds Dordrecht

Heb je een idee voor een beter Dordrecht?
Dien je plan in.

Samen komen we op de beste ideeën!

Bekijk wat je kunt doen aan marketing, kunst en cultuur, duurzaamheid of innovatie voor meer inspiratie.