Walk of life

Donderdagmiddag 11 april was op het Distripark een bijeenkomst om te komen tot de oprichting van een samenwerkingsverband van de aldaar gevestigde bedrijven. Er waren twee bestuursleden van het Ondernemersfonds aanwezig om direct eventuele vragen te beantwoorden.

Na een korte uitleg van kwartiermaker Christian de Wit van ParkTrust werd direct een vraag gesteld of het Ondernemersfonds de gaten ging dichten die de gemeente Dordrecht laat liggen, zoals bijvoorbeeld onderhoud aan gazons en sloten.

Gelukkig was wethouder Chris van Benschop aanwezig om direct uit te leggen dat het Ondernemersfonds gerund wordt door en voor ondernemers en dat elk trekkingsgebied vrij is om de gelden te besteden aan wat zij belangrijk vinden met schoon, heel en veilig. Gemeentetaken blijven gemeentetaken, maar als een trekkingsgebied extra zaken wil realiseren dan hebben ze daartoe alle vrijheid, als het maar democratisch besloten wordt in het gebied.

Kortom, hoe sneller de organisatie van een trekkingsgebied tot stand komt, hoe sneller actuele zaken op ondernemerswijze kunnen worden opgelost!

Het Ondernemersfonds wenst de ondernemers op Distripark veel succes toe.