Netcongestie samen oplossen

Netcongestie (file op het elektriciteitsnet) en de beschikbaarheid van energie worden een steeds grotere uitdaging. Een nieuwe aansluiting (tijdig) krijgen of een bestaande uitbreiden is niet meer vanzelfsprekend. Inmiddels zijn er wachtlijsten waarbij het niet de verwachting is dat deze op korte termijn ingelopen worden. Aanleg van meer kabels, tussenstations en andere infrastructuur kost immers tijd.

De komende jaren wordt deze uitdaging alleen maar groter. We gaan van het gas af, gaan elektrisch rijden en wekken meer energie op. Dat vraagt steeds meer van het net en vraagt om onderlinge regie. De energie die je (te veel) opwekt kan de buurman misschien goed gebruiken. Je kunt met elkaar afstemmen wie wanneer extra energie afneemt om belastende piekmomenten op een bedrijventerrein te voorkomen. En wellicht kun je gezamenlijk energie opslaan. Dit zijn allemaal mogelijkheden om binnen een energiecoöperatie te onderzoeken en in te voeren als antwoord op de uitdagingen die er spelen. Voor deze opties zijn samenwerking en organisatie nodig. In de regio Drechtsteden zijn al een aantal “energiecoöperaties” opgericht of in oprichting. Er is veel te winnen door slimmer met de bestaande mogelijkheden om te gaan en zelf meer regie te nemen op de energie voorziening.

Interesse? Neem contact op met Werkgevers Drechtsteden (office@werkgeversdrechtteden.nl) of DOV (secretariaat@dov.nl).

Laat je inspireren door ondernemers en projecten die Dordrecht kleuren