Het college op bezoek

14 mei 2024 stond het werkbezoek van het college aan Ondernemersfonds Dordrecht op het programma. Geïnitieerd door wethouder Chris van Benschop.

COLLEGE OP BEZOEK
Met een fikse tegenwind arriveerde een zwerm sportieve, fietsende wethouders, onder aanvoering van de burgemeester op bakfiets, bij Rob Heijkoop Trading op Dordtse Kil III. Voor een feestelijk en welkom werkbezoek aan Ondernemersfonds Dordrecht. Er is veel gezegd over de oprichting van Ondernemersfonds Dordrecht in de raad en in het college in 2023 voor het positieve besluit 19 december 2023 viel. Wethouders Chris van Benschop en Maarten Burggraaf hebben zich er hard voor gemaakt. Goed om het college van B&W nu, na de opstartperiode, bij te praten over de stand van zaken en de kansen en mogelijkheden van het fonds.

Het college hecht veel waarde aan samenwerkingen tussen de private en publieke sector en daarmee een plek voor maatschappelijke organisaties in Ondernemersfonds Dordrecht. Dat betekent het betrekken van onderwijs, sport, cultuur en zorg. Laat dit nu onderdeel zijn van onze plannen en laten we er nu ook klaar voor zijn om dit gestalte te geven: door te inspireren, door met elkaar inventief te zijn en de kansen te benutten en te ontdekken. Wij zijn klaar om te zaaien, te ontwikkelen en als ondernemersfonds te groeien. Groeien in impact, groeien in samenwerking en groeien in het mogelijk maken van mooie projecten die bijdragen aan het vestigingsklimaat en de leefbaarheid van de stad. ‘De winst van samen doen’ is niet voor niets de pay-off van de Ondernemersfonds Dordrecht. Dat is wat we uit zullen dragen en zullen faciliteren.

Laat je inspireren door ondernemers en projecten die Dordrecht kleuren