Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen

Meerdere bedrijventerrein zijn in het bezit van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen (KVO-B), een initiatief wat MKB Nederland in 2005 gestart is in samenwerking met het Ministerie van Justitie & Veiligheid. Het biedt een goede hulp om de nodige stappen te nemen naar een veilig bedrijventerrein en vervolgens veiligheid met elkaar op de agenda te houden.

Twee keer per jaar wordt op het terrein met verschillende disciplines een schouw gedaan: politie, omgevingsdienst, gemeente, ondernemers, brandweer maken samen een ronde. Er wordt een verslag gemaakt over wat goed gaat en wat beter kan. Hieruit worden eventuele actiepunten bepaald en ingezet, waarmee gewerkt wordt aan een veilig of nog veiliger bedrijventerrein. Onderdeel is een enquete onder de bedrijven, die soms verrassende inzichten geeft. Een auditeur controleert de stukken, de gemaakte afspraken en de acties die genomen zijn, voordat het keurmerk uitgereikt of verlengd wordt.

Het keurmerk is een goede stok achter de deur om veiligheid op de agenda te hebben en houden. De gemeente hecht waarde aan het keurmerk, maar ook een organisatie als Interpolis geeft 2% korting op de opstalverzekering. Deuren gaan soms net wat gemakkelijker open met het keurmerk op zak.

Laat je inspireren door ondernemers en projecten die Dordrecht kleuren